סדנאות ותהליכים קבוצתיים

סל הכלים שבו נשתמש יאפשר לכולנו התבוננות ולמידה אישית וקבוצתית, כל אחת על עצמה ורעותה עבור עצמה ועבור רעותה 

הקבוצה מבקשת מאתנו התמסרות אחרת לתהליך ומביאה דברים שאין ביכולת המנחה להביא אל התהליך ללא הקבוצה,

היא מעניקה לנו תחושת שייכות ומחייבת אותנו לתהליך עבור עצמנו אך גם עבור משהו הגדול מעצמנו ובכך קסמה

ניתן להזמין הנחייה לקבוצה קיימת, בין אם הנחייה חד פעמית, אפשרי סביב נושא מוזמן, ואפשר ליצור קבוצה לצורך המפגש, או סידרת מפגשים.

אשמח להרחיב למתעניינות.